eDNA i praktiken

Våra projekt

Vågskär

Ilmatar är ett nordiskt energibolag samt Independent Power Producer (IPP) som grundades 2011 och enbart fokuserar på förnybar energi. Ilmatar äger sina projekt under hela

Läs mer

Stormskär & Väderskär

Ilmatar är ett nordiskt energibolag samt Independent Power Producer (IPP) som grundades 2011 och enbart fokuserar på förnybar energi. Ilmatar äger sina projekt under hela

Läs mer

Lax och flodpärlmussla i Lillpiteälven

På uppdrag av föreningen Lillpiteälvsgruppen genomförs en eDNA-undersökning med flerartsanalyser av fisk och musslor. Sammanlagt inventeras 13 lokaler i Lillpiteälven och dess mynningsområde. Studiens syfte

Läs mer