Vågskär

Ilmatar är ett nordiskt energibolag samt Independent Power Producer (IPP) som grundades 2011 och enbart fokuserar på förnybar energi. Ilmatar äger sina projekt under hela deras livscykel, som kan sträcka sig upp till 40 år. Som en del av den långsiktiga företagsstrategin planerar Ilmatar att utveckla, bygga, äga och driva vindkraft till havs i Finlands exklusiva ekonomiska zon (EEZ).

MIX Research Sweden stödjer för närvarande Ramboll Finland i tillståndsprocessen för etablering av havsbaserad vindkraft norr om Åland, och utför omfattande eDNA-undersökningar till havs av fisk och marina däggdjur. Data som tillhandahålls kommer att utgöra underlag för miljökonsekvensbeskrivningarna (MKB)

Fler projekt