Lax och flodpärlmussla i Lillpiteälven

På uppdrag av föreningen Lillpiteälvsgruppen genomförs en eDNA-undersökning med flerartsanalyser av fisk och musslor. Sammanlagt inventeras 13 lokaler i Lillpiteälven och dess mynningsområde. Studiens syfte var att undersöka fisk- och musselsamhället i stort, men med extra fokus på lax och flodpärlmussla samt vandringshinders påverkan på arternas utbredning. Data kan utgöra underlag för att identifiera lämpliga naturvårds- och skyddsåtgärder.

Fler projekt