Specialister på eDNA

Analys och övervakning av biologisk mångfald

Biologisk mångfald genom
DNA-analyser

Genom att samla in några liter vatten, en handfull jord eller luft från ett filter kan vi
bestämma vilka enskilda arter och artsamhällen som finns i en given miljö som en sjö, bäck, havsvik, äng eller skog. Proverna vi samlar in analyseras med högteknologiska genetiska metoder och ger information om förekomster av vanliga, men även sällsynta och skadliga arter. Detta gör att vi kan generera enorma mängder information (“big data”) om artförekomster, på kort tid över stora geografiska områden, med en precision som är flera gånger högre än traditionella metoder.

Vi förser myndigheter, industri, intresseorganisationer och akademin med kunskapsbaserade underlag för naturskydd, tillståndsprövningar, recipientkontroll, åtgärdsuppföljning, dietanalyser, forskning och kartering.

Vatten

Snö

Jord

Med eDNA som passion

MIX Research Sweden

Vi på MIX Research Sweden strävar efter att alltid generera tillförlitlig data och resultat av hög kvalitet. Därför är det viktigt för oss att vara i forskningsfronten inom eDNA och vi samverkar med flertalet ledande aktörer för att driva utvecklingen framåt. Vår dedikation till att tillämpa och driva på utvecklingen av ny teknologi gör oss till en pålitlig partner för företag, organisationer och myndigheter som tar hållbarhet och miljö på allvar.

Vi är verksamma internationellt men med en kärnverksamhet i Sverige, se provkartan med ett urval av våra provtagningspunkter i Sverige.

MIX i media

DNA recovered from polar bear snowprints could shed light on elusive species.
Läs artikel

Undervattensnaturen undersöks i Botbyviken, Helsingfors stad.
Läs artikel

Sampling polar bear footprints in the snow for conservation insights, WWF Arctic.
Läs artikel

Vår process

1. Plannering

2. Insamling

3. Extraktion

4. PCR & Sekvensering

5. Data & Analys

eDNA-projekt i fokus

Snöspår - Isbjörn

Detta spännande projekt syftar till att undersöka de mest optimala metoderna för att identifiera isbjörnsindivider, kön och släktskap från snö. Här använder vi eDNA från snöspår som samlats in från Alaska för att identifiera isbjörnsindivider. Under 2021 och 2022 samlades nya snöspår in i Arktis och bearbetades i MIX laboratorier i Sverige samt laboratorier i La Jolla, USA. 

Snöskotrar på rad i Alaska, ute på ett projekt där dom ska identifiera isbjörnsindivider.

Följ oss på Instagram

Kom i kontakt med oss

Har du frågor eller är intresserad av att samarbeta med oss på MIX Research Sweden? Tveka inte att kontakta oss! Vi välkomnar alla förfrågningar och ser fram emot att höra från dig.