MIX Research Sweden

Rapporter & Publikationer

Rapportserie

2023

Hernvall, P. Birgersson, V. Hellström, M. 2023. eDNA-inventering av fiskfaunan i Gullspångsälven med fokus på Gullspångslax. MIX Research SE. Rapport 2023:01   Läs mer 

Hernvall, P. Birgersson, V. Hellström, M. 2023 Inventering av fiskarter med eDNA,​ fokus på gädda Ålö​, Stockholm Skärgård. MIX Research SE. Rapport 2023:02 

Birgersson V, Hernvall P, Hellström, M. 2023. eDNA-analys av fungi, markfauna och bakterier från jordprover i Norrbottens län. MIX Research SE. Rapport 2023:03 (publiceras 2024)

Hellström M, Augusto R, Birgersson V, Bisther M & Hernvall P. 2023. eDNA-analyser av snöspår från lodjursindivider – fragmentanalys av snö som ny inventeringsmetod. MIX Research SE. Rapport 2023:04  

Hellström, M., Hernvall, P., Birgersson, V. Spens J. 2023. Inventering av fisk- däggdjurs- och stormusselfaunan med eDNA analyser i Lillpiteälven 2022. MIX Research SE. Rapport 2023:05   Läs mer 

Hellström M, Augusto R, Edlund A, Birgersson V & Hernvall P. 2023. eDNA analyses of polar bear individuals from snow -DNA extraction and evaluation of feasibility of method. MIX Research SE. Report 2023:06  

Hellström M, Hernvall P, Birgersson V. 2023. Inventering av fiskar, groddjur och Chytridiomykos (BD och BS) med akvatiska eDNA-analyser i Kalmar län, 2022/23. MIX Research SE. Rapport 2023:07

Hernvall, P., Birgersson V. & Hellström, M. 2023. Inventering av svartmunnad smörbult (Neogobius melanosomus) med hjälp av eDNA, Västerbottens län. MIX Research SE. Rapport 2023:08

Hernvall, P., Birgersson, V., Hellström, M. 2023. eDNA-inventering i Gullspångsälven med fokus på asp (Leuciscus aspius). MIX Research SE. Rapport 2023:09   Läs mer

Birgersson, V., Hernvall, P., Hellström, M. 2023. eDNA survey of fish and bivalves – Olkiluoto, Finland. MIX Research SE. Report 2023:10  

Birgersson, V, Hellström, M och Hernvall, P. 2023. eDNA-inventering av groddjur. Tuve, Västra Götalands län. MIX Research SE. Rapport 2023:11  

Hernvall, P, Birgersson, V och Hellström, M. 2023. eDNA-inventering av fisk och musslor – påverkansanalys av vandringshinder samt screening av invasiva arter. Stockholms län. MIX Research SE. Rapport 2023:12 (publiceras 2024)

2022

Hellström, M., Birgersson, V och Hernvall, P. 2022. Groddjursinventering med eDNA i tre dammar, Fjällbacka, Västra Götalands län. MIX Research SE. Rapport 2022:19 

Birgersson, V., Hernvall, P. Hellström, M. 2022. eDNA survey of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera), Honkajoki, Finland. MIX Research SE. Report 2022:18  

Birgersson, V., Hernvall, P., Hellström, M. eDNA-inventering av fisk och stormusslor i Nyköpingsån. MIX Research SE. Rapport 2022:16   Läs mer

Hellström M, Birgersson V, Hernvall P. 2022. Pilotprojekt för eDNA-analys av fungi, bakterier och markfauna från jordprover i Huddinge kommun. MIX Research SE. Rapport 2022:15

Hernvall, P., Birgersson, V., Hellström, M. eDNA-inventering av fiskfaunan i Mälaren, med fokus på svartmunnad smörbult – Stockholms län. MIX Research SE. Rapport 2022:14  Läs mer

Birgersson, V., Hernvall, P., Hellström, M. Offshore eDNA survey of fish, marine mammals and invertebrates – Jakobstad, Finland. MIX Research SE. Report 2022:13

Birgersson, V., Hernvall, P., Emanuelsson, R., Hellström, M. eDNA-analys av vandrarmussla (Dreissena polymorpha), Skåne län. MIX Research SE. Rapport 2022:12   Läs mer

Birgersson, V., Hernvall, P. Hellström, M. eDNA detection of pearl mussel (Margaritifera margaritifera) downstream of Pirttikoski dam, Kemi River, Finland. Pre-investigation. MIX Research SE. Report 2022:11  

Hernvall, P., Hellström, M., Birgersson, V. Groddjursinventering med eDNA i fyra dammar, Tuve, Västra Götalands län. MIX Research SE. Rapport 2022:10

Hellström, M., Birgersson, V., Hernvall, P. 2022. Groddjursinventering med eDNA i fyra dammar,
Mariestad, Västra Götalands län. MIX Research SE. Rapport 2022:09

Hellström M. Birgersson V., Hernvall, P. 2022. Groddjursinventering med eDNA i tre dammar, Torslanda, Västra Götalands län. MIX Research SE. Rapport 2022:08

Birgersson, V., Hernvall, P., Hellström, M. Inventering av fiskfaunan med eDNA – Häreholms Gård, Västra Götalands län. MIX Research SE. Rapport 2022:07 

Hellström M. Birgersson V., Hernvall, P. 2022. Inventering av groddjursfaunan med eDNA, i en damm i Falkenbergs kommun, Hallands län. MIX Research SE. Rapport 2022:06

Hellström, M. Birgersson, V. Hernvall, P. 2022. Inventering av fisk på fem lokaler i kustnära områden i Gävleborgs län. MIX Research SE. Rapport 2022:04

Hellström, M., Birgersson, V., Hernvall, P. 2022. Fiskinventering med eDNA-flerartsanalyser i Gävleborgs län. MIX Research SE. Rapport 2022:03

Hellström, M., Birgersson, V., Hernvall, P. 2022. Fiskinventering med eDNA-flerartsanalyser med fokus på svartmunnad smörbult i kustnära områden Gävleborgs och Upplands län. MIX Research SE. Rapport 2022:02

Hellström, M., Bisther, M. 2022. Spår i snön del 1: Insamling av snöstämplar för eDNA-analyser. Länsstyrelsen i Västra Götaland län 2022. MIX Research SE. Rapport 2022:01

2021

Hellström, M., Rasmussen, L. 2021. eDNA inventering av fisk i fem sjöar, Huddinge kommun. MIX Research. Rapport 2021:13  

Hellström, M., Andersson-Li, M., Brys, R., Halfmarten, D., Hänfling, B., Näslund, J., Sjöstedt, J., Spens, J., Tang, C., Öhman, M.C. & Bruce, K. 2021 Guidelines for filed collections and preservatives using eDNA surveys for aquatic organisms. – part 2. AquaBiota Report 2021:10 MIX Research 2021:11 Läs mer 

Hellström, M. Leinikki J. 2021.Dataunderlag för ombyggnad av BV30, Järsövägen och utbyte av bro nr. 23, 24, 25 och 32 – steg 1. Alleco OY Rapport no.27/2021. MIX Research. Rapport 2021:10 Läs mer

Hellström, M. Leinikki J. 2021. Fiskinventering med eDNA från vattenprover i planerade muddringsområden, för farled nr 2756 Sottunga södra. MIX Research. Rapport 2021:09  

Hellström, M. 2021. Inventering av fisk med eDNA. Gåsgruvan, Filipstads kommun. MIX Research. Rapport 2021:08  

Hellström, M. & Spens, J. 2021. Inventering av fiskarter med eDNA i Moälven. Fiskförekomst och indikatorarter för förorening. MIX Research. Rapport 2021:07   Läs mer 

Leinikki, J., Hellström, M., Oulasvirta, P., Leinikki, E., Syväranta, J. & Saarman, M. 2021. Vantaanjoen simpukkakartoitus eDNA-menetelmällä. Alleco Oy raportti n:o 30/2021. Alleco Oy 9.12.2021 MIX Research 2021:06   Läs mer

Hellström, M. 2021. Inventering av fiskar, groddjur, stormusslor och Chytridiomykos (BD) med akvatiska eDNA analyser i Kalmar län, 2021. MIX Research. Rapport 2021:05

Hellström, M. 2021. Inventering av fiskar, groddjur, stormusslor och kräftor med akvatiska eDNA analyser, Ostlänken, 2021. MIX Research. Rapport 2021:04  

Hellström, M. & Rasmussen, L. 2021. Inventering av stormusslor och fisk med eDNA. Mingbäcken, Sundsvalls kommun. MIX Research. Rapport 2021:03  

Hellström, M., Andersson-Li, M., Brys, R., Halfmarten, D., Hänfling, B., Näslund, J., Sjöstedt, J., Spens, J., Tang, C., Öhman, M.C. & Bruce, K. 2021. Guidelines for filed collections and preservatives using eDNA surveys for aquatic organisms. – part 1: AquaBiota Report 2021:09. MIX Research 2021:02   Läs mer

Hellström, M. 2021. Inventories of fish using eDNA metabarcoding in Gysinge 2021. MIX Research. Report 2021:01  

2020

Hellström M. & Rasmussen L. 2020. Fisk och groddjursöndersökningar med eDNA i våtmarker, Harg, Uppsala län. MIX Research 2020:03   Läs mer 

Hellström M. & Benderius O. 2020. Groddjur i Gömmarens Naturreservat. Trafikministeriet 1N140002. MIX Research 2020:02

Hellström, M., Rasmussen, L. 2020. Fiskinventering med eDNA. Fyrisån, Uppsala. MIX Research. Rapport 2020:01   Läs mer

Publikationer

Capturing environmental DNA in snow tracks

Hellström M, Kruger E, Näslund J, Bisther M, Edlund A, Hernvall P, Birgersson V, Augusto R and Lancaster ML (2023) Capturing environmental DNA insnow tracks of polar bear, Eurasian lynx and snow leopard towards individual identification. Front. Conserv. Sci. 4:1250996.doi: 10.3389/fcosc.2023.1250996

LifeDNAquatic: Riktlinjer för optimal hantering och analys

Hellström M, Andersson-Li M, Birgersson V, Brys R, Halfmarten D, Hernvall P, Hänfling B, Näslund J, Sjöstedt J, Spens J, Tang C, Tjärnström M, Öhman M, Bruce K (2023). LifeDNAquatic: Riktlinjer för optimal hantering och analys av akvatiskt eDNA som verktyg inom svensk miljöövervakning. Naturvårdsverket Rapport 7106 mars 2023.

A practical guide to DNA-based methods for biodiversity assessment

Bruce, K. Bourlat, S. Blackmann, R., Hellström, M., et al. &. Deiner, K. (2021). A practical guide to DNA-based methods for biodiversity assessment”. PenSoft Publishers Bulgaria 2021. ISBN 978-619-248-052-3 (paperback), ISBN 978-619-248-053-0 (e-book) DOI: 10.3897/ab.e68634 published Dec 2nd 2021

Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns

Kačergytė, I., Petersson, E., Arlt, D., Hellström, M., Knape, J., Spens, J., … & Pärt, T. (2021). Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns of fish colonisation and co‐occurrences with amphibians in temperate wetlands created for biodiversity. Freshwater Biology, 66(10), 1915-1929.

Increased Bacterial Richness

Rasmussen, L. Hellström M. & Hansen, A. J. (2020). Increased Bacterial Richness Associated With Lesions Within the Porites spp. of Vietnam. Frontiers in Ecology and Evolution, 8, 151.

Using environmental DNA for the detection of Schistosoma mansoni

Sengupta M, Hellström M et al. (2019). Using environmental DNA for the detection of Schistosoma mansoni: toward improved environmental surveillance of schistosomiasis. PNAS April 30, 2019 116 (18) 8931-8940

Evaluation of environmental DNA (eDNA) collected from tracks in the snow

Von Duyke, A. L., Kruger, E., Wijkmark, N., Näslund, J., Hellström, P., & Hellström, M. (2019). Evaluation of environmental DNA (eDNA) collected from tracks in the snow as a means to monitor individual polar bears (Ursus maritimus) in the Chukchi and Beaufort Seas. Research Reports, North Slope Borough Department of Wildlife Management, NSB. DWM. PRR, 1.

Comparison of capture and storage methods for aqueous macrobial eDNA

Spens, J., Evans, A. R., Halfmaerten, D., Knudsen, S. W., Sengupta, M. E., Mak, S. T., … & Hellström, M. (2017). Comparison of capture and storage methods for aqueous macrobial eDNA using an optimized extraction protocol: advantage of enclosed filter. Methods in Ecology and Evolution, 8(5), 635-645.

Fine tuning eDNA metabarcoding pipeline

Hellström M. 2017: Fine tuning eDNA metabarcoding pipeline for assessment of WFD fish biodiversity in aquatic ecosystems. STSM CA15219 DNA.Aqua.Net Call 2: Scientific Report

DNAqua-Net: Developing new genetic tools

Leese, F., Altermatt, F., Bouchez, A., Ekrem, T., Hering, D., Meissner, K…Hellström M. … & Zimmermann, J. (104 authors) (2016). DNAqua-Net: Developing new genetic tools for bioassessment and monitoring of aquatic ecosystems in Europe. Research Ideas and Outcomes, 2, e11321.

Ancient and modern environmental DNA

Pedersen et al, Hellström M, Spens J, Thomsen PF et al. (2015) Ancient and modern environmental DNA. Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences 12/2014; 370.

The ACTIV cruise to southern Greenland, 2014

Hellström M, Ilsøe P & Spens J (2015). Chapter 7 in: The ACTIV cruise to southern Greenland, 2014 – Report of the field work, Centre for GeoGenetics, (eds.Funder & Kjellerup-Kjeldsen) Natural History Museum, University of Copenhagen, DK.