En eDNA-aktör i framkant

Om oss

eDNA för biologisk mångfald

MIX Research Sweden är ett forsknings- och konsultbolag med fokus på eDNA-teknologi för övervakning av biologisk mångfald. Vi strävar efter att alltid generera tillförlitlig
data och resultat av hög kvalitet. Därför är det viktigt för oss att vara i forskningsfronten inom eDNA och vi samverkar med flertalet ledande aktörer för att driva utvecklingen framåt. Vår dedikation till att tillämpa och driva på utvecklingen av ny teknologi gör oss till en pålitlig partner för företag, organisationer och myndigheter som tar hållbarhet och miljö på allvar.

Hållbar övervakning av biologisk mångfald

Specialister på eDNA

MIX Research Sweden har snabbt etablerat sig som en aktör inom användningen av eDNA-teknologi, vilken utnyttjar genetisk information som finns i omgivande miljö för att övervaka och analysera biologisk mångfald på ett effektivt sätt. Genom att samla in prover från vatten, snö, luft eller jord kan vi kartlägga och identifiera olika arter och deras genetiska fingeravtryck, vilket möjliggör en noggrann och kostnadseffektiv övervakning av ekosystem över tid.

Teamet på MIX

Vi är ett team av experter som brinner för vårt arbete och delar en gemensam passion för att utforska och främja eDNA-teknologins potential.

Micaela står i labbet med en vit rock och blåa handskar. Hon jobbar på ett eDNA projekt.

Micaela Hellström

Ph.D. Ekotoxikologi & Marin Genetik

Dr Micaela Hellström är medgrundare och VD i MIX Research Sweden. Micaela har mer än 30 års erfarenhet av att kombinera ekologi med genetik för praktisk användning för åtgärds- och skyddsprogram av arter och habitat. Hon är involverad i eDNA Citizen Science Project via WWF i bland annat Alaska och aktiv inom europeiska och svenska standardiseringsprocesser för eDNA-metoder samt inom arbetsgrupperna för SIS/CEN

Viktor sitter bredvid en å med ett provrör i handen. Provet ska visa hur djurlivet i ån ser ut.

Viktor Birgersson

M.Sc. Marinbiologi

Viktor Birgersson är medgrundare och Vice VD i MIX Research Sweden. Viktor har flera års erfarenhet av konsultverksamhet, främst som projektledare för havsbaserade vindkraftsprojekt med fokus på tillståndsrelaterade miljöfrågor. Han har vidare stor erfarenhet av eDNA-provtagning, i synnerhet i offshore-miljöer där han planerat och utfört ett stort antal undersökningar på bland annat fisk och marina däggdjur.

Patrick på en klippa i skärgården, ute på ett eDNA projekt. Han bär ett blått munskydd och blåa handskar.

Patrick Hernvall

M.Sc. Landskapsekologi

Patrick Hernvall är medgrundare och delägare av MIX Research Sweden. Patrick har flera års erfarenhet av konsultverksamhet som projektledare för havsbaserade vindkraftsprojekt med fokus på tillståndsrelaterade miljöfrågor. Han har stor erfarenhet av att planera och genomföra eDNA-inventeringar i limniska miljöer av bland annat fisk och groddjur.

Ph.D. Mikrobiologi

Anna Edlund

Ph.D. Mikrobiologi

Anna Edlund är medgrundare och rådgivare till MIX Research Sweden. Hon är stationerad vid Oath Inc. i La Jolla, Kalifornien som Chief Scientific Officer där hon leder utvecklingen av probiotika för att förbättra världens eroderade jordar och klimat. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom forskningsområdet mikrobiell ekologi och hennes arbeten omfattar diverse miljöer/organismer, inklusive jord, marina och brackvattensediment, djurplankton i Bottenhavet samt miljöer i människans kropp.

Artiklar om vårt eDNA-arbete

MIX i media

DNA recovered from polar bear snowprints could shed light on elusive species.
Läs artikel

Undervattensnaturen undersöks i Botbyviken, Helsingfors stad.
Läs artikel

Sampling polar bear footprints in the snow for conservation insights, WWF Arctic.
Läs artikel

Podcast: Polar Bears and Environmental DNA, WWF.
Lyssna nu

eDNA-inventering av fisk och stormusslor i Nyköpingsån, nvvf.se.
Läs artikel

I en droppe vatten kan du se vilka fiskar som finns i sjön, naturvårdsverket.
Läs pressmeddelande

Kartlägger alla fiskarter med hjälp av vattenhinkar, PT.
Läs artikel

Following in polar bears’ footprints: DNA from snow tracks could help monitor threatened animals, phys.org.
Läs artikel

Keeping track of polar bears through DNA footprints, cosmosmagazine.com.
Läs artikel