Svartmunnad smörbult i Stockholms län

I denna inventering av fisk som genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm samlades 20 eDNA-prover in från Mälaren. Syftet var att undersöka fisksamhället i stort med särskilt fokus på svartmunnad smörbult. Resultaten jämfördes vidare med historiska nätprofisken. Studien visar att eDNA med fördel kan användas för att beskriva fisksammansättningen i en vattenförekomst då metoden i regel detekterar fler arter än traditionella nätprovfisken. Ingen svartmunnad smörbult detekterades men studien kan användas som ett inledande steg inom ett övervakningsprogram för att följa artens spridning i länet.

Fler projekt