Svartmunnad smörbult i Västerbottens län

I denna undersökning, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten, genomförde vi en eDNA-inventering av den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult. Totalt sex stationer provtogs vid tre tillfällen i juni, juli och augusti 2023. Arten påträffades som förväntat inte i något av proverna. Studien kan användas som ett inledande steg inom ett övervakningsprogram för att följa artens spridning i länet för att snabbt kunna sätta in åtgärder vid tecken på etablering.

Fler projekt