Två kvinnor står i en å och samlar in prover i en röd hink. Målet är att ta undersöka förekomsten av musslor, fiskar och groddjur.

Grip on Life

eDNA GRIP är ett forskningsprojekt (inom EU projekten GRIP on Life och Life Triple Lakes IP) tillsammans med MIX Research Sweden AB (projektansvarig), Karlstad Universitet, Jämtlands- och Västernorrlands län. Projektet går ut på att genom analys av eDNA i vattenprover undersöka förekomst av musslor (med fokus på flodpärlmussla), fiskar och groddjur i rinnande vatten och sjöar i

Jämtlands län. Forskningen i detta projekt syftar till att ta reda på, inte bara om flodpärlmusslor är närvarande, men också hur de är besläktade med varandra. Vi undersöker även förekomst av mindre bottenlevande organismer som maskar, snäckor och insekter genom att analysera DNA från sedimentprover.

Fler projekt