Fisk och musslor i Helsingfors

Helsingfors stad har gett i uppdrag att kartlägga miljön i Botbyviken. I undersökningarna bedöms vilka konsekvenser det nya bostadsområdet vid Botbystranden har för undervattensmiljön och stränderna i området.

MIX Research Sweden stödjer för närvarande Alleco Oy i undersökningarna genom att med hjälp av eDNA studera förekomst av fisk- och musselarter i Botbyviken samt de bäckar som mynnar ut i viken.  Informationen som erhålls via undersökningarna kommer utgöra underlag i den fortsatta planeringen av bostadsområdet.

Fler projekt