En silvrig bil står i skogsbrynet. En man plockar ut material till sitt forskningsprojekt ut bakluckan.

Sällsynta och rödlistade svampar i Norrbotten

eDNA från jord kan avslöja mycket om biodiversiteten av bakterier, evertebrater och svampar vilket ger goda indikationer om habitatens biologiska status och välstånd.
I det här projektet på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten söker vi efter sällsynta och rödlistade svampar associerade till gammal barrskog. Dessa svamparter ingår alla i handlingsplaner för hotade arter. Projektet är ett bra exempel på hur myndigheter och forskare kan gå samman för att ta reda på var dessa svampar växer och är ett första steg till att skydda dessa arter!

Fler projekt