Puckellax i Sverige

Projektet syftar till att med hjälp av miljö-DNA (eDNA) ge en övergripande bild av utbredningen av lekande puckellaxar på svenska västkusten samt kartlägga lekframgång genom att undersöka om det finns några puckellaxungar i de älvar som hade lekande puckellaxar. 

Projektet som finansieras genom FORMAS pågår under 2023–2024 och är ett samarbete mellan MIX Research Sweden, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Länsstyrelsen i Halland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Skåne och NINA (Norsk institutt for naturforskning).

Fler projekt