Påverkansanalys av vandringshinder

I denna eDNA-undersökning av fisk och musslor på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm inkluderades totalt nio åar där vi analyserar påverkan av migrationsbarriärer och konnektivitet i komplexa vattensystem. Vidare söker vi efter invasiva arter inom dessa målgrupper. Resultaten kan användas som underlag för lämpliga åtgärder för att förbättra fiskvandring samt för att förhindra etablering av invasiva arter.

Fler projekt