Gullspångslax

Gullspångsälven hyser ett av få naturligt reproducerande bestånd av vild sötvattenlevande lax som är skyddsvärt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. På uppdrag av Fortum genomförde vi en eDNA-inventering av fisk i Gullspångsälven med fokus på just detta laxbestånd. Förutom värdefull information om Gullspångslaxens förekomst inom det inventerade vattensystemet kunde även data över andra fiskarter samlas in. Resultaten kan användas som underlag kring beslut om åtgärder för bevarandet av känsliga fiskarter.

Fler projekt