Fiskförekomst och vattenkemi i Moälven – indikatorer för förorening

En undersökning av fisk- och kräftförekomst i Moälven, Västernorrlands län utfördes på uppdrag av Moälvens FVO och Moälvsfisket. eDNA analyserades från 14 lokaler för fiskdetektioner samt två lokaler för förekomst av kräftor. Artdetektioner baserade på eDNA identifierade 21 unika fiskarter och ett artkomplex. Två gånger fler fiskarter påträffades med eDNA jämfört med el- och nätfisken. Flodkräfta registrerades på den ena av de två undersökta lokalerna. Vattenkemi, barriärer och historiska utsättningar verifierar fiskarnas förekomst på de olika platserna och visade fiskarnas roll som miljöindikatorer. Dataunderlaget används av kommunen och länsstyrelsen för att åtgärda kemisk och fysisk inverkan från mänskliga aktiviteter som påverkar miljön.

Fler projekt