Den invasiva vandrarmusslan

Vandrarmussla är en invasiv art som spridit sig till Sverige via båttrafik och effektivt etablerat sig i flertalet vatten. När den väl etablerat sig kan det resultera i försämrad vattenkvalitet och bottenstruktur samt missgynna inhemska arter. Den kan också orsaka allvarliga skador på infrastruktur om den får fäste i vattenledningar och dylikt. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne genomfördes en eDNA-undersökning på 17 lokaler runt om i länet. Arten detekterades i två sjöar med redan bekräftad förekomst. Studien kan användas som ett inledande steg inom ett övervakningsprogram för att följa artens spridning i länet för att snabbt kunna sätta in åtgärder vid tecken på etablering.

Fler projekt